http://www.ryszardy.pl 

ZEFIRY - 1964
Na zdjęciu: Synowiec Zdzisław manager zespołu,  Wojdak Janusz git.rytm,  Glik Aleksander git.bas.