http://www.ryszardy.pl 

DUCHY - 1964
Od lewej: Jankowski Adam git.rytm, Fasiński Jerzy perkusja, Glik Aleksander git.bas., Walczak Stanisław git.solo,