http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej: Briks Zdzisław, Butenko Sławomir, Rachwaniec Janusz, Krawczyk Elżbieta, Murak Ryszard, Górski Eugeniusz.