http://www.ryszardy.pl 

Zespół INNI z 1967/1968 od lewej: Jurek Dura (gitara basowa), Jana Kozioł (tr±bka), Adam Gawor (gitara), Adam Pukalak (perkusja),