http://www.ryszardy.pl 

Rok 1971 - Jacek Romiszewski.