http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Kazimierz Wiecha, Jerzy Grzeszczuk, Andrzej Olkuski, Krzysztof Oktabski