http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Andrzej Olkuski, Jerzy Bojdo,Jerzy Grzeszczuk, Krzysztof Oktabski, Kazimierz Wiecha (siedzi)