http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Kazimierz Wiecha