http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Andrzej Olkuski, Jerzy Bojdo, Jerzy Grzeszczuk, Krzysztof Oktabski, Kazimierz Wiecha