http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Kazik Bocheński,   Zygmunt Kaczmarski,