http://www.ryszardy.pl 


 
Od lewej: Kazik Bocheński,   Marek Michalak,   Andrzej Michalski,   Zygmunt Kaczmarski,