http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Marek Kulisiewicz,   Jerzy Piwowarski,   Zdzisław Gogulski,   Kazik Bocheński,   Zygmunt Kaczmarski,   Janusz Lorenz,