http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Zespół "Termitiery".
Po próbie przed Liceum XII, 1966 rok, pierwszy i ostatni - fani zespołu,
Od lewej: drugi Jurek Skotnicki , trzeci Satała Janusz , czwarty Wójcik Jacek ,z dziewczyną , szósty Socha Paweł ,