http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Zespół ZDK "Elfy". Impreza zorganizowana przez ZDK "Żegnamy lato" na osiedlu w Krzesławicach.
Od lewej: Wilk Ryszard , Satała Janusz , Majewski Bogdan , Wójcik Jacek ,