http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 - licealny obóz o charakterze wojskowym
Od lewej trzeci: Paweł Socha, czwarty: Jacek Wójcik, siódmy: Jurek Skotnicki, ostatni: Janusz Satała,
fani zespołu, od lewej pierwszy: Rysiek Fuksa, drugi: Stanisław Wasilewski.