http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Paweł Partyka            
Fot. Jacek Biegus  
 http://www.ryszardy.pl