http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Jacek Ukleja ,   Rafał Marchewczyk,   Jerzy Wójcik        
Fot. Jacek Biegus