http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Jerzy Wójcik ,   Marek Wilczyński (w głębi),   Rafał Marchewczyk ,   Jerzy Nowakowski ,      
Fot. Jacek Biegus