http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Paweł Partyka ,   Jacek Ukleja ,   Jerzy Wójcik ,   Piotr Walewski ,   Marek Wilczyński    
Fot. Jacek Biegus