http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Paweł Partyka ,   Jeck Ukleja ,   Jerzy Wójcik ,   Rafał Marchewczyk      
Fot. Jacek Biegus