http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965.
Ogródek jordanowski na os. Centrum A. Impreza z okazji święta 22 Lipca.
Powyżej od lewej: Roman Kapelan, Gil Andrzej, Klimczyk Lucjan