Home 

Rok 1967.
Klub Wersalik - Andrzejki - My od Krakowa. Powyżej od lewej: