http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej: Marian Konatowicz, Zbigniew Irzeński, Witek Robotycki