http://www.ryszardy.pl 

Rok 1973 Zespół Coris Show na kole polarnym w Finlandii.
Od lewej: Zbyszek Balicki, Goj Henryk, Gienek Lewicki, Stoppa Iza, Janusz Stoppa.