http://www.ryszardy.pl 

Rok 1972 - 1973 Zespół Coris Show .
Od lewej: Gienek Lewicki, Janusz Stoppa, Zbyszek Balicki, Burymska Joanna, Goj Henryk.