http://www.ryszardy.pl 

Powyżej od lewej: Andrzej Truszewski,  Andrzej Olkuski,  Ryszard Wilk.  Jacek Studnicki.