http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Zespół ZDK Elfy - część składu.
Powyżej od lewej: Ryszard Wilk,  Bogdan Majewski,  Satała Janusz.