http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Od lewej: Wiesław Karkoszka gr, Ania Dębicka ( Ali-Babki)