http://www.ryszardy.pl 

Od lewej:   Andrzej Kadłuczka,   Wiesia Bator voc,   Wacław Buratowski sax