http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - Wawele
Od lewej: Baranowski Zbigniew ,   Puszkarzewicz Andrzej,   Krzynówek Edward ,   Krupa Antoni ,   Palca Lech ,