http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - lipiec - Kobyle Gródek
Od lewej: Tomasz Hołuj dr, Antoni Krupa lg, Marian Pawlik bg, Jan Jarczyk