http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - sierpień - Mielno
Od lewej: Zbyszek Seifert ,