http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Od lewej: Jerzy Dura bg, Antoni Krupa lg