http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 - Giżycko
Od lewej: Jan Kaleta , Jerzy Dura , Antoni Krupa , Marian Pawlik