http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 - Ojców
Od lewej: Marian Pawlik gr, Jerzy Dura bg, Antoni Krupa lg, Jan Kaleta gr,vocal