http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Marian Pawlik gr, Jerzy Dura , Antoni Krupa , Jan Kaleta