http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Jerzy Dura bg, Marian Pawlik gr, Antoni Krupa lg, Jan Kaleta gr,vocal