http://www.ryszardy.pl 

Rok 1962.
Występ w technikum u Antka Krupy.
Powyżej od lewej: Czajkowski Janusz,   Bacz Jacek,   Kusak Anna,   Kaleta Jan,  Zajączkowski Zbigniew,   Krupa Antoni.