http://www.ryszardy.pl 

Rok 1970.

Powyżej od lewej: Patrzałek Marek   Marek Tomczykiewicz   Poręba Adam.