http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Powyżej od lewej: