http://www.ryszardy.pl 

Rok 1971
Od lewej: Berger Stanisław ,   Kocoł Stanisław,   Orzeł Tadeusz ,   Stryjski Ryszard ,   Kadłuczka Andrzej,