http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Od lewej: Marek Pawlak i Andrzej Kadłuczka