http://www.ryszardy.pl 

   Mini KRAK
Rok 1968 - 1969
 
 
 
 
Rok 1969 - 1972

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyżej na zdjęciu: drugi od lewej: Leszek Wojnicz    W środku   Włodek Szerla