Home 

Rok 1966 / 67.
Zespół BANICI. Powyżej od lewej:    Jerzy Kościński,  Adam Kowalczyk,  Zdzisław Kulis,  Andrzej Michalski,  Henryk Michalski.   .