Home 

Rok 1966/67.
Zespół BANICI. Powyżej od lewej:    Adan Kowalczyk,  Zdzisław Kulis,  Jerzy Kościński,  Henryk Michalski,   .