http://www.ryszardy.pl 
Ryszardy -  koncert zespołu w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie - 15.11.2012
Fot. Zbigniew Szczudłowski,  
Fot. Artur RakowskiFot. Artur Rakowski

http://reparter.blogspot.com/