http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Leszek Fugiel, Janusz Gajec, Mirosław Woźniak, Marek Jamrozy
Głos Nowej Huty 1964, nr 20, s. 1 16,20 maja