www.ryszardy.pl 
Noc Muzeów - "Zagrajmy to jeszcze raz" w sali kinowej Szkoły Aspirantów PSP z udziałem zespołu RYSZARDY , Jerzego Zielińskiego oraz Ryszarda F.Styły i Pawła Dróżdża - "Bohatera"
Fot. Justyna Sikora     

Strona   1  2 
Poniżej fragmenty koncertu zarejestrowane przez Piotra Niteckiego
Brak flash player'a / flash player not found
 
Od lewej:    Ryszard F.Styła,   Ryszard Szczudłowski,   Jerzy Szwejkowski
Strona   1  2