http://www.ryszardy.pl 

Tak to, Proszę Państwa, kiedyś wyglądało! w ZDK HiL – to wiosna 1965 r. Od lewej: Jerzy Konieczny, Czesław Popielarczyk, Marek Jamrozy, Ryszard Szczudłowski, Ryszard Binias.... Bawili się hutnicy, oj, bawili!!