www.ryszardy.pl 
Zdjęcia z uroczystości Dnia Nauczyciela w szkole SP 82 os. Kalinowe w Nowej Hucie z udziałem delegacji zagranicznych UE
Fot. Justyna Sikora